Nominacja do Nagrody

Nominacja do Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska, za materiały publikowane w 2022 roku, w polskich mediach i w języku polskim, dotyczące finansów osobistych, m.in. planowanie finansowe, zarządzanie finansami osobistymi, ubezpieczenia, consumer finance, zabezpieczenie emerytalne, inwestowanie, bankowość detaliczna, instrumenty płatnicze.

Kandydaturę do Nagrody mogą zgłaszać redakcje, samodzielnie autorzy zgłaszanych publikacji oraz członkowie Press Club Polska o statusie dziennikarskim

Termin zgłaszania nominacji upływa 28 lutego 2023.

Prosimy o przeczytanie Regulaminu Nagrody przed wysłaniem nominacji.

W razie pytań dotyczących zgłaszania nominacji uprzejmie prosimy o kontakt z Organizatorem na adres email: nagrody@pressclub.pl

NOMINOWANA/NOMINOWANY DO NAGRODY 2023
*imię i nazwisko
redakcja
telefon osoby nominowanej
email osoby nominowanej

ZGŁASZAJĄCA/ZGŁASZAJĄCY NOMINACJĘ
osoba/redakcja
telefon

email

NOMINACJA
*tytuł materiału lub cyklu
*miejsce publikacji/emisji
*data publikacji
uzasadnienie nominacji
do 2000 znaków

 

 

załączniki

  1. Jeśli zgłoszenie dotyczy tekstu to (a) załącz kopię publikacji (TEKST) - pliki doc, docx, html, rtf lub pdf oraz (b) czytelną kopię publikacji (SKAN lub ZDJĘCIE), tak jak została ona opublikowana na łamach gazety, czasopisma lub portalu – pliki jpg, png lub pdf
  2. Jeśli zgłoszenie dotyczy audycji lub materiału wideo to albo załącz plik (mp3, mp4, mov, avi), albo prześlij plik txt z linkiem do materiału z otwartym dla jury dostępem
Zgłaszający nominację wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości niniejszej nominacji – wyłącznie punkty oznaczone gwiazdką (*) – oraz przekazania kopii niniejszego formularza w całości członkom Kapituły Nagrody i do biura Press Clubu na potrzeby organizacji konkursu.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem.