Nominacja do Nagrody

Nominacja do Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska, za materiały publikowane w 2021 roku, w polskich mediach i w języku polskim, dotyczące finansów osobistych, m.in. planowanie finansowe, zarządzanie finansami osobistymi, ubezpieczenia, consumer finance, zabezpieczenie emerytalne, inwestowanie, bankowość detaliczna, instrumenty płatnicze.

Termin zgłaszania nominacji upływa 18 marca 2022.

Prosimy o przeczytanie Regulaminu Nagrody przed wysłaniem nominacji.

NOMINOWANA/NOMINOWANY DO NAGRODY 2022
*imię i nazwisko
redakcja
telefon osoby nominowanej
email osoby nominowanej

ZGŁASZAJĄCA/ZGŁASZAJĄCY NOMINACJĘ
osoba/instytucja nominująca
telefon

email

NOMINACJA
*tytuł materiału lub cyklu
*miejsce publikacji/emisji
*data publikacji
uzasadnienie nominacji
do 2000 znaków

 

 

załączniki

Zgłaszający nominację wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości niniejszej nominacji – wyłącznie punkty oznaczone gwiazdką (*) – oraz przekazania kopii niniejszego formularza w całości członkom Kapituły Nagrody i do biura Press Clubu na potrzeby organizacji konkursu.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem.