Finaliści nagrody 2023

Wyłoniono finalistów, a wśród nich laureatkę lub laureata ósmej edycji Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska. Zwycięskie nazwisko poznamy podczas gali wręczenia nagrody.

Najwięcej głosów jury ze wszystkich zgłoszonych nominacji otrzymali (kolejność alfabetyczna):

Nagrodę stanowią dyplom oraz 10 000 zł.

Ogłoszenie zwycięskiego nazwiska i wręczenie nagrody odbędzie się w 26 kwietnia w Warszawie podczas Gali Nagród Press Club Polska. Do tego momentu  zna je wyłącznie adwokat Jacek Stefański, który jest depozytariuszem werdyktu jury.

Partnerami Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego PCP są Provident Polska i UNIQA.

Partnerzy Nagrody

Nagroda Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska

Nagroda Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska została ustanowiona w celu uhonorowania dziennikarzy za najbardziej wartościowe dla odbiorcy materiały publikowane w polskich mediach i w języku polskim, dotyczące finansów osobistych, m.in. planowanie finansowe, zarządzanie finansami osobistymi, ubezpieczenia, consumer finance, zabezpieczenie emerytalne, inwestowanie, bankowość detaliczna, instrumenty płatnicze.

W coraz bardziej złożonym świecie produktów finansowych, oferowanych konsumentom, przy jednoczesnej dalece niewystarczającej edukacji społeczeństwa w tym obszarze, należy bowiem doceniać pracę dziennikarzy, którzy dbają o dostarczanie odbiorcom rzetelnej i niezbędnej w życiu codziennym wiedzy.

Nagroda jest przyznawana co roku za materiał lub materiały opublikowane w okresie wskazanym w ogłoszeniu o bieżącej edycji. Laureatem nagrody może być dziennikarz publikujący w mediach tradycyjnych (prasie, radiu, telewizji, agencji prasowej), w Internecie lub autor serwisu internetowego, w tym bloga.

Laureata wyłania kapituła nagrody, w skład której wchodzą doświadczeni redaktorzy oraz ekspert ekonomista. Nagroda istnieje od 2016 roku. Partnerami Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska od początku jej powołania są Provident Polska i UNIQA (wcześniej Axa).