Finaliści nagrody 2024

Wyłoniono finalistów, a wśród nich laureata lub laureatów dziewiątej edycji Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska. Zwycięskie nazwisko lub nazwiska poznamy podczas gali wręczenia nagrody.

Najwięcej głosów jury ze wszystkich zgłoszonych nominacji otrzymali (kolejność alfabetyczna):

 Nagrodę stanowią dyplom oraz 10 000 zł.

Ogłoszenie zwycięskiego nazwiska i wręczenie nagrody odbędzie się w Warszawie podczas majowej Gali Nagród Press Club Polska. Do tego momentu  werdykt pozostanie w depozycie kancelarii adwokackiej Michałowski Stefański Adwokaci.

Partnerem nagrody jest Provident Polska.

Partnerzy Nagrody

Nagroda Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska

Nagroda Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska została ustanowiona w celu uhonorowania dziennikarzy za najbardziej wartościowe dla odbiorcy materiały publikowane w polskich mediach i w języku polskim, dotyczące finansów osobistych, m.in. planowanie finansowe, zarządzanie finansami osobistymi, ubezpieczenia, consumer finance, zabezpieczenie emerytalne, inwestowanie, bankowość detaliczna, instrumenty płatnicze.

W coraz bardziej złożonym świecie produktów finansowych, oferowanych konsumentom, przy jednoczesnej dalece niewystarczającej edukacji społeczeństwa w tym obszarze, należy bowiem doceniać pracę dziennikarzy, którzy dbają o dostarczanie odbiorcom rzetelnej i niezbędnej w życiu codziennym wiedzy.

Nagroda jest przyznawana co roku za materiał lub materiały opublikowane w okresie wskazanym w ogłoszeniu o bieżącej edycji. Laureatem nagrody może być dziennikarz publikujący w mediach tradycyjnych (prasie, radiu, telewizji, agencji prasowej), w Internecie lub autor serwisu internetowego, w tym bloga.

Laureata wyłania kapituła nagrody, w skład której wchodzą doświadczeni redaktorzy oraz ekspert ekonomista. Nagroda istnieje od 2016 roku. Partnerami Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska od początku jej powołania są Provident Polska i UNIQA (wcześniej Axa).