Regina Skibińska laureatką Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska.2023

Regina Skibińska została laureatką ósmej edycji Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska.

Najwięcej głosów jury ze wszystkich zgłoszonych nominacji otrzymali (kolejność alfabetyczna):

Partnerami Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego PCP są Provident Polska i UNIQA.

Partnerzy Nagrody

Nagroda Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska

Nagroda Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska została ustanowiona w celu uhonorowania dziennikarzy za najbardziej wartościowe dla odbiorcy materiały publikowane w polskich mediach i w języku polskim, dotyczące finansów osobistych, m.in. planowanie finansowe, zarządzanie finansami osobistymi, ubezpieczenia, consumer finance, zabezpieczenie emerytalne, inwestowanie, bankowość detaliczna, instrumenty płatnicze.

W coraz bardziej złożonym świecie produktów finansowych, oferowanych konsumentom, przy jednoczesnej dalece niewystarczającej edukacji społeczeństwa w tym obszarze, należy bowiem doceniać pracę dziennikarzy, którzy dbają o dostarczanie odbiorcom rzetelnej i niezbędnej w życiu codziennym wiedzy.

Nagroda jest przyznawana co roku za materiał lub materiały opublikowane w okresie wskazanym w ogłoszeniu o bieżącej edycji. Laureatem nagrody może być dziennikarz publikujący w mediach tradycyjnych (prasie, radiu, telewizji, agencji prasowej), w Internecie lub autor serwisu internetowego, w tym bloga.

Laureata wyłania kapituła nagrody, w skład której wchodzą doświadczeni redaktorzy oraz ekspert ekonomista. Nagroda istnieje od 2016 roku. Partnerami Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska od początku jej powołania są Provident Polska i UNIQA (wcześniej Axa).