Nagroda

Ideą Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska jest uhonorowanie dziennikarzy za najbardziej wartościowe dla odbiorcy materiały publikowane w polskich mediach i w języku polskim, dotyczące finansów osobistych, m.in. planowanie finansowe, zarządzanie finansami osobistymi, ubezpieczenia, consumer finance, zabezpieczenie emerytalne, inwestowanie, bankowość detaliczna, instrumenty płatnicze.

Nagroda jest przyznawana za za materiał lub materiały opublikowane w poprzednim roku. Laureatem nagrody może być dziennikarz publikujący w mediach tradycyjnych (prasie, radiu, telewizji, agencji prasowej), w Internecie lub autor serwisu internetowego, w tym bloga. Nagrodę stanowią dyplom oraz 10 tys. zł.

Laureaci