Finaliści Nagrody 2021

Jury na posiedzeniu w dniu 31 marca wyłoniło finalistów, a wśród nich laureatkę, laureata lub laureatów szóstej edycji Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska. Zwycięskie nazwisko lub nazwiska poznamy podczas gali wręczenia nagrody.

Najwięcej głosów jury ze wszystkich zgłoszonych publikacji otrzymali (kolejność alfabetyczna):

Nagrodę stanowią dyplom oraz 10 000 zł.

Ogłoszenie zwycięskiego nazwiska lub nazwisk i wręczenie nagrody odbędzie się podczas gali w Warszawie, która zostanie zorganizowana po unormowaniu sytuacji epidemicznej. Do tego momentu  zna je wyłącznie adwokat Jacek Stefański, który jest depozytariuszem werdyktu jury.